Advokatska kancelarija Steljić

Par reči o nama ...

Naša praksa orjentisana je na oblast privrednog prava. Posedujemo značajno iskustvo u radu sa domaćim i inostranim privrednim subjektima iz različitih privrednih grana. Imajući u vidu složenost domaćeg i međunarodnog tržišta u okviru koga se danas odvijaju poslovne aktivnosti, kompleksnost pravnog okvira koji pored ostalog zahteva usaglašavanje domaćeg prava sa pravom EU, u našem radu uspešno povezujemo pravni, finansijski i poreski aspekt poslova naših kiljenata.

Sarađujemo sa advokatskim kancelarijama iz Slovenije, što nam omogućava uspešno vođenje prekograničnih poslova klijenata sa tog područja.

 • Privredno pravo
 • Bankarstvo i finansije
 • Pravo hartija od vrednosti
 • Elektronske komunikacije i IT
 • Pravo zapošljavanja i radno pravo
 • Strana ulaganja
 • Razvoj projekata o nepokretnostima
 • Rešavanje sporova
 • Poresko savetovanje
office
top of page

Klijenti i praksa

Bankarstvo i finansije

Zastupanje stranih privatnih banaka u poslovima finansiranja investicionih projekata u Srbiji - strukturiranje transakcija, izrada ugovora o obezbeđenju, pravni izveštaji (due diligence), pravna mišljenja.

Zastupanje domaćih brokersko-dilerskih društava – korporativni odnosi, regulatorna usaglašenost poslovanja, poresko savetovanje i zastupanje.

Savetovanje prilikom osnivanja jednog od investicionih fondova u Srbiji.

IT i Elektronske komunikacije

Zastupanje domaćih operatora – osnivanje i dalje zastupanje u svim pravnim oblastima.

Zastupanje stranog investitora u kupovini većinskog kapitala domaćeg društva iz ICT sektora - strukturiranje i sprovođenje transakcije.

Zastupanje stranog investitora prilikom osnivanja i postavljanja poslovanja novog privrednog društva u ICT sektoru.

Nepokretnosti

Zastupanje strane kompanije koja privremeno obavlja poslove na teritoriji Srbije u vezi sa regulisanjem zakupodavnih odnosa.

Zastupanje stranih investitora prilikom kupovine nepokretnosti (zemljište) radi izgradnje trgovačko-industrijskih objekata - strukturiranje transakcije kupovine od akcionarskog društva kotiranog na berzi kao prodavca.

Zastupanje stranog investitora u daljoj prodaji kupljenih nepokretnosti u Srbiji- strukturiranje transakcije prodaje.

Savetovanje domaćih i stranih klijenata o najpodesnijem modelu ulaganja u nepokretnosti.

Savetovanje domaćih investitora prilikom ulaganja u infrastrukturne objekte.

Strana ulaganja u raznim sektorima - Start up

Posedujemo značajno iskustvo u zastupanju stranih investitora (pravnih i fizičkih lica) u vezi sa stranim ulaganjem osnivanjem novog privrednog društva u Srbiji. U tim poslovima investitorima pružamo pravnu podršku u svim segmentima počev od samog osnivanja domaćeg društva, pribavljanja potrebnih dozvala za obavljanje delatnosti (ukoliko su iste potrebne), preko poreskog planiranja, i dalje kroz organizovanje zapošljavanja i uređivanja radnopravnih odnosa.

Poresko savetovanje

Savetujemo domaće i strane klijente u oblasti poreza. Povezujemo privredno pravni i poreski aspekt poslovanja naših klijenata u svim sektorima.

Kao poreski punomoćnici zastupamo brojne strane investitore (pravna i fizička lica) pred poreskim organima Republike Srbije.

Privredno pravo

Korporativno pravo, M&A, ugovori u privredi, savetovanje u pogledu regulatorne usaglašenosti poslovanja.

Rešavanje sporova

Zastupanje klijenata iz različitih privrednih grana u sudskim sporovima.

top of page

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Adresa:
  Cara Uroša 26/3, 11000 Beograd, Srbija
 • Telefoni:
  +381 11 22 58 717
  +381 11 22 58 716
 • Fax:
  +381 11 26 37 529
 • E-mail:
  office@lex.rs
Advokatska kancelarija Steljić