Odvetniška pisarna Steljić

Nekaj besed o nas ...

Naša pisarna in naše aktivnosti so usmerjene na področje gospodarskega prava. Imamo pomembne izkušnje pri delu z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti iz različnih panog. Glede na kompleksnost domačega in mednarodnega trga, v katerem danes potekajo poslovne dejavnosti, in glede na kompleksnost pravnega okvira, ki zahteva tudi usklajevanje domačega prava s pravom v EU, pri svojem delu uspešno povezujemo pravni, finančni in davčni vidik poslov naših strank.

Sodelujemo z odvetniškimi pisarnami iz Slovenije, kar nam omogoča uspešno vodenje mednarodnih poslov strank na tem področju.

 • Gospodarsko pravo
 • Bančništvo in finance
 • Pravo vrednostnih papirjev
 • Telekomunikacije in IT
 • Pravica do zaposlitve in delovno pravo
 • Tuja vlaganja
 • Razvoj nepremičninskih projektov
 • Reševanje sporov
 • Davčno svetovanje
office
top of page

Naše stranke i praksa

Bančništvo in finance

Zastopanje tujih zasebnih bank v poslih financiranja naložbenih projektov v Srbiji - strukturiranje transakcij, izdelava pogodb o zavarovanju, pravna poročila (»due diligence«), pravna mnenja.

Zastopanje domačih borznih družb – korporativna razmerja, regulatorna uglašenost poslovanja, davčno svetovanje in zastopanje.

Svetovanje ob ustanovitvi enega izmed investicijskih skladov v Srbiji.

Telekomunikacije in IT

Zastopanje domačih operaterjev – ustanavljanje in nadaljnje zastopanje na vseh pravnih področjih.

Zastopanje tujega vlagateljeja pri nakupu večinskega deleža domače družbe iz IKT dejavnosti - strukturiranje in izvajanje transakcij.

Zastopanje tujega vlagatelja ob ustanovitvi in vzpostavljanju poslovanja nove gospodarske družbe iz IKT dejavnosti.

Nepremičnine

Zastopanje tuje družbe, ki začasno posluje na območju Srbije za ureditev odnosov zakupodavnih.

Zastopanje tujih vlagateljev pri nakupu nepremičnin (zemljišč) za gradnjo trgovsko-gospodarskih objektov - strukturiranje transakcije nakupa, kjer kot prodajalec nastopa delniška družba z borzne kotacije.

Zastopanje tujega vlagatelja pri nadaljnji prodaji kupljenih nepremičnin v Srbiji - strukturiranje transakcij prodaje.

Svetovanje domačim in tujim strankam o najprimernejšem modelu vlaganja v nepremičnine.

Svetovanje domačim vlagateljem pri vlaganju v infrastrukturne objekte.

Tuja vlaganja v različnih sektorjih – Start up

Naša pisarna ima pomembne izkušnje v zastopanju tujih vlagateljev (pravnih in fizičnih oseb) na področju tujih vlaganj in ustanavljanja novih gospodarskih družb v Srbiji. Pri teh poslih vlagateljem nudimo pravno podporo na vseh korakih: od ustanovitve domače družbe, pridobivanja potrebnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti (če so le-ta potrebna), prek davčnega načrtovanja in do organiziranja zaposlovanja ter urejanja delovno-pravnih razmerij.

Davčno svetovanje

Svetujemo domačim in tujim strankam na davčnem področju. Povezujemo gospodarsko-pravni in davčni vidik poslovanja naših klientov na vseh področjih.

Kot davčni pooblaščenci zastopamo številne tuje vlagatelje (pravne in fizične osebe) pred davčnimi organi Republike Srbije.

Gospodarsko pravo

Korporativno pravo, M&A, pogodbe v gospodarstvu, svetovanje na področju regulatorne usklajenosti poslovanja.

Reševanje sporov

Zastopanje strank iz različnih gospodarskih panog v sodnih sporih.

top of page

Kontakt

Pišite nam

 • Naslov:
  Cara Uroša 26/3, 11000 Beograd, Srbija
 • Telefon:
  +381 11 22 58 717
  +381 11 22 58 716
 • Fax:
  +381 11 26 37 529
 • E-mail:
  office@lex.rs
Odvetniška pisarna Steljić